Seminarium Social Hållbarhet

Den 28e april 2021 anordnade Yrkestjänst inom Distrikt 2350 ett web-seminarium med nästan 100 deltagare. För mer information kontakta Björn Klemming.

PROGRAM:

17.45 Zoom öppnas – hjälp till anslutande deltagare med Zoom mm – Günther Hiltmann, Yrkestjänsten 2350

18.00 Uppstart av seminariet & mötesinformation
• VÄLKOMNA, Rotary Yrkestjänst – Björn Klemming & Mats Wallin, Yrkestjänsten, Rotary distrikt 2350
• Vår moderator – Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare, Social Venture Network
• Teknisk mötesledning, Mentimeter info/test – Günther Hiltmann, Yrkestjänsten, Rotary distrikt 2350

”Rotary och hållbarhet”  
• Soledad Aguilar Oddershede, guvernör, Rotary distrikt 2350
• Marie Carlsson, Hållbarhetsprojektet, Rotary distrikt 2350

”Mänskliga rättigheter, etik och värderingar”  
• Annelie Börjesson, Svenska FN-förbundet (Mentimeter poll)

”Vi har mer korruption i Sverige än vi tror”  
• Birgitta Björk, chef på Stockholm Vatten och Avfall /Grundare av Betula Utveckling (Mentimeter poll)

”Sverige, världens mest ålderistiska samhälle?”  
• John Mellkvist, PR-konsult, framtidsspanare och expert på ålderism (Mentimeter poll)                                            

”Mångfald – en förutsättning för konkurrenskraft” 
• Johanna Kull, hållbarhetsansvarig vid Avanza Bank (Mentimeter poll)

”Den besvärliga mångfalden”  
• Qaisar Mahmood, författare och Senior Manager, EY (Mentimeter poll)

Paneldiskussion  

Nu landar vi – social hållbarhet och Rotary Yrkestjänst – vad händer sedan – avrundning  
• Mats Wallin & Björn Klemming 

21.00 Seminariet avslutas

Medverkande

•Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare, Social Venture Network

Generalsekreterare för SVN Sverige (ett ideellt nätverk som arbetar för etik, miljö och socialt ansvar inom organisationer). Konsult och talare inom miljö, hållbar verksamhet och förändringsledning. Karin hjälper företag, människor och ideella organisationer att växa och nå sina mål på ett hållbart sätt. Hon har 20 års erfarenhet av marknadsföring och CSR-hantering i stora företag. Andra kompetensområden inkluderar digitalisering och sportmarknadsföring. Karin är moderator på seminariet.

•Birgitta Björk, chef Stockholm Vatten och Avfall

Birgitta Björk är Chef på Stockholm Vatten och Avfall. Hon har mycket stor erfarenhet som ledare och genomförare av komplexa utvecklingsarbeten. Har hög kompetens om korruption som också hennes föredrag kommer handla om. Hur ser KORRUPTIONEN ut i Sverige idag? Hur ligger vi till jämfört med andra länder? Nya former av korruption, t ex gå före i vaccinationskön. Några punkter hon kommer att beröra.

•Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet

Ordförande i Svenska FN-förbundet med engagemang och kunskap om internationella frågor, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet samt Agenda 2030 och de globala målen. Hon kommer dels berätta kort om förbundets verksamhet och om både  FN:s och Svenska FN-förbundets omfattande arbete för MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Brister och utmaningar i Sverige. Vad kan Rotary göra?

•John Mellkvist, framtidsspanare, engagerad i att minska ålderism och åldersdiskriminering 

John arbetar på PR-byrån Techposition där han hjälper uppdragsgivare, företag, organisationer och individer, att formulera och nå ut med sina budskap. Han föreläser även om trender och framtid. Han har blivit tankeledare i arbetet att minska ålderismen. Han hat utsetts till Årets Superkommunikatör och har handplockats av regeringen till ”Delegationen för senior arbetskraft”. Hans bok ”Välj din ålder” – en bok för jämna och ojämna födelsedagar” som kom i slutet av förra året, erbjuds deltagarna till specialpris.

•Johanna Kull, hållbarhetsansvarig, Avanza Bank

Johanna arbetar med att samordna hela Avanzas HÅLLBARHETSARBETE. Alltifrån hållbarhet i Avanzas produktutbud till det interna arbetet med att bygga mångfald och jämställdhet i organisationen. 

•Qaisar Mahmood, Senior Manager på Ernst & Young

Qaisar jobbar för att stärka organisationers ”förändringsmuskel”. Uppvuxen i Lahore, Pakistan. Svensk författare: ”Jakten på svenskheten”,  ”Halva liv” och den senaste ”Den besvärliga MÅNGFALDEN” som också är temat på hans föredrag.

Medverkande Rotary medlemmar

Soledad Aguilar Oddershede, guvernör, distrikt 2350

Marie Carlsson, projektledare Hållbarhetsprojektet, distrikt 2350, Östermalms Rotaryklubb

Mats Wallin, Yrkestjänstgruppen, distrikt 2350, Stockholm-Strand Rotaryklubb

Günther Hiltmann, Yrkestjänstgruppen, distrikt 2350, Kungsholmen Frukost Rotaryklubb

Björn Klemming, ansvarig Yrkestjänstgruppen, distrikt 2350, Järfälla-Kvarnen Rotaryklubb