Hållbarhets-projekt?

Alla Rotary-projekt syftar väl till att förbättra samhället och borde kunna kallas ”hållbarhetsprojekt”? Inte bedriver Rotary projekt som medvetet syftar till att öka o-hållbarheten i samhället?

Rotary bedriver främst sociala projekt och cirka 60 % av de insamlade medlem som delades ut 2018 genom Rotary Internationals fond för global grants gick till två av sju fokusområden. Område 7 (Skydda miljön) gick ej att söka 2018 och kommer sannolikt öka framöver.

I distrikt 2350 har en projektkatalog påbörjats och projekten bidrar ofta till alla tre dimensionerna inom hållbar utveckling (miljö, socialt, ekonomi) men fokuserar ofta på en av dimensionerna, några exempel:

Miljömässig hållbarhet

Plogga, Rena Mälaren, Rena Botten, Rädda Östersjön, skräpplockning, bi-hotell.

Social hållbarhet

Fokus på Barn och unga: Läxhjälp, Läsförståelse, Drogförebyggande samtal, Julklappar till lekterapi på sjukhus, Insatser för psykisk ohälsa bland yngre, Lökplantering med förskolor, Studie- och yrkesvägledning

Fokus på Integration: Cykelträning, Simträning, Utflykter med barnfamiljer, Toleransarbete i skolor, Språkvandringar och språkcaféer

Fokus på äldre: Högläsning på äldreboenden, Bingospel på äldreboende, Kultur och sång på morsdagsfirande

Fokus på kvinnor: Mentorskap – BLINGs Womenisa, Mutomo Familjeplanering

Fokus på utsatta människor: Glasögon till hemlösa

Skapa uppmärksamhet: Guldhjärtat, Eldsjälen, Bästa kamrat, Musikstipendium, Coachstipendium

Ekonomisk hållbarhet

Mikrolån till entreprenörer, UF, BLING

Insamlingsaktiviteter

Golftävling, Jazzfest, Golfmästerskap, Konsert