Distrikt 2390 Syd-sydvästra Skåne

Under verksamhetsår 2019-2020 arbetade Distrikt 2390 Västra Skåne, Söderslätt och Österlen under temat ”Sustainability” vilket bland annat resulterade i ett kortspel där Rotarys 6 (idag 7) fokusområden kunde ordnas i förhållande till Förenta Nationernas 17 Globala mål för Hållbar Utveckling.

Kontakt: Ulf Bingsgård