Tips och erfarenheter

Här är några tips på vägen för att bidraget från din Rotary-verksamhet till hållbar utveckling ska bli så stort och effektivt som möjligt:

  • Presentera och diskutera ”Rotary och Hållbar Utveckling” vid en klubbträff: definitioner, policy, globala mål, befintliga projekt. Hur bidrar er klubb till hållbar utveckling?
  • Bli inspirerad av projektexempel, t ex i Distrikt 2350 och i Distrikt 2390.
  • Säkra efterlevnad: se över klubbens aktiviteter så det inte förekommer något som är ohållbart miljömässigt, socialt eller ekonomiskt. Följer verksamheten alla relevanta krav enligt lagar och intressenter? Exempel: GDPR, logotypanvändning, god föreningssed, stadgar, arbetsmiljö, bokföring och redovisning.
  • Kommunicera hur era aktiviteterna bidrar till hållbar utveckling och samhällsmålen, helst i alla tre dimensionerna: miljömässigt, socialt, ekonomiskt.
  • Kommunicera inte att aktiviteten/projektet/verksamheten är hållbar. Exempel: ”Hållbart miljöprojekt” kan vara ohållbart ur ett arbetsmiljöperspektiv. ”Hållbart mångfaldsprojekt” kan vara ekonomiskt ohållbart.
  • Använd Rotarys fyrfrågeprov även i kommunikationen kring hållbarhet: Sant? Rättvist? Skapar samförstånd? Fördel för berörda?
  • Använd gärna de verktyg som används av företag sedan mer än 10 år tillbaka: UN Global Compact, Global Reporting Initiative, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ISO 26000 Guidance on Social Responsbility.