Rotarianer i Sverige för Hållbar Utveckling

Välkommen till RHU.NU där vi delar exempel och idéer kring hur Rotary kan maximera sitt bidrag till hållbar miljömässig, social och ekonomisk utveckling. Ett särskilt fokus ligger på Förenta Nationernas 17 globala mål för hållbar utveckling och de många projekt som fler än 25 000 Rotarianer i Sverige driver för samhälle och natur.

Skicka gärna in initiativ och idéer till denna hemsidan!

Snabbrekommendationer för att komma igång med hållbarhetsarbetet:

  • Definiera! Diskutera och kom överens om de begrepp ni använder. Använd t ex rekommenderade definitioner. Detta är särskilt viktigt för att alla tre dimensionerna i hållbar miljömässig, social och ekonomisk utveckling ska omfattas.
  • Ta ställning! Visa att och hur er Rotary-verksamhet bidrar till hållbar utveckling. Använd t ex mallen för Hållbarhetspolicy.
  • Diskutera! Använd t ex mallen för Hållbarhetspresentation och Hållbarhetskorten.
  • Agera! Visa hur er befintliga verksamhet bidrar till hållbar utveckling och initiera nya projekt.

Om du är intresserad av någon enskild del av hur Rotary bidrar till hållbar utveckling kan du också bli medlem i någon av de 25 Rotary Action Groups som finns, t ex Diabetes, Endangered Species, Basic Education and Literacy, Disaster Assistance, Environmental Sustainability.

Ski