Distrikt 2350 Uppland

Under Rotary-året 2020-2021 har ett hållbarhetsprojekt genomförts i Rotary-distrikt 2350 Uppland, ett av 10 distrikt i Rotary zon Sverige och Lettland. Projektet resulterade i bland annat att distriktet antog en hållbarhetspolicy med tillhörande mall för inspiration till klubbarna, samt presentationsmaterial.

Distriktstyrelsen som antog hållbarhetspolicyn, den första i ett distrikt i Sverige (antagligen i världen), leddes av Distriktsguvernör Soledad Aguilar Oddershede tillsammans med bland annat inkommande Distriktsguvernör (Governer Elect) Dag Johannesson och nominerad Distriktsguvernör (Governer nominee) Peter Moberg.

I distrikt 2350 har det tidigare tagits initiativ för att samordna rotarianer för hållbar utveckling i en facebookgrupp. ”Rotarianer för Hållbar Utveckling”