Mer effekt tillsammans

Redan för 6 år sedan skapades facebook-gruppen ”Rotarianer för hållbar utveckling” för att diskutera hur man som Rotary-medlem kan bidra till hållbar utveckling. Idag har gruppen nästan 200 medlemmar och denna websida ”rhu.nu” (Rotarianer för Hållbar Utveckling) kommer samla och presentera en del av det viktiga arbete som görs för att bidra mer till hållbar utveckling.

Flera klubbar och distrikt i Sverige har tagit egna viktiga initiativ för hållbar utveckling och vår förhoppning är att vi genom denna hemsida kan samlas kring både definitioner, principer och mål – allt i syfte att skapa mer effekt tillsammans.