Round Transpar

Mars månad var temat i distrikt 2350 Hållbarhet och på internationella kvinnodagen 8e mars 2203 samlades ca 20 Rotarianer kring seminariet Bidrar Rotary till hållbar utveckling? Här presenteras materialet:

Mvh Kommittén för hållbarhet och miljö D2350:
Marie Carlsson, Jan Peter Bergkvist, Åsa Douhan, Jan Åke Persson, Staffan Söderberg.

Pexels John Biondo 6823967

Eller lite kortare… ”BASRAN” är ett frivilligt Rotary-nätverk mellan 9 länder med visionen att nå alla 2000 Rotaryklubbar runt Östersjön och engagera de 70 000 medlemmarna för att skydda Östersjön. Ett av dess ”Action Committees” koordineras nu av Eva Nisser, Nacka Rotary Klubb, Sverige, D2370, nisser@veraciter.se , och fokuserar på konsekvenser av kommersiellt fiske. Kontakta Eva om du är intresserad!

Droppe

Hjärtligt välkomna till Distrikt 2350 och ESRAG Sverige hållbarhetsevenemang på L´Angelo i Stockholm den 22 mars med anledning av Världsvattendagen.

Mars månad är Rotary Distrikt 2350 hållbarhetsmånad och på Världsvattendagen ska Distrikt 2350 tillsammans med ESRAG Sverige uppmärksamma vattnets betydelse för oss alla. Syftet med evenemanget är att presentera Distrikt 2350 och ESRAG Sverige arbete när det gäller miljö och hållbarhet särskilt avseende rent vatten. Men det ska även inspirera fler klubbar att engagera sig i hållbarhetsfrågor och miljöprojekt.

Vi möts på L´Angelo i Stockholm den 22 mars kl. 17:30 och inleder med mingel. Cirka kl. 18:30 börjar ett antal presentationer som omfattar:

  • Presentation av Distrikt 2350 Hållbarhetsinriktning och ESRAG arbete med miljöfrågor.
  • Presentation av Solvatten.
  • Presentation av SIWI (Stockholm International Water Institute) och Stockholm Water Price.
  • Presentation av Mutomo Projektet i Kenya.

Kom gärna och lyssna på presentationerna, delta i debatten och ställ alla frågor som du kommer på.

Anmäl dig här eller maila andersmail@ownit.nu

Frågor till Marie Carlsson mobil: 070-8157205 eller Anders Johansson mobil: 072-5526659

Droppe

Rotary distrikt 2370 samarbetar på mässan Allt för sjön med Briggen Tre Kronor/Expedition Rädda Östersjö (ERÖ), som fått förtroendet att samordna årets satsning på ”Miljö och Hållbarhet” på mässan.

Rotarymedlemmen Ami Flood är projektledare för detta arbete. Rotary deltar med en egen monter på 2 x 6 kvm i det område på 200 kvm, som anslagits för satsningen. 15 av distriktets klubbar kommer att bemanna Rotarymontern under en dag vardera. Samtidigt vill Briggen/ERÖ ha stöd av  Östersjöambassadörer från Rotary, där också den mobila utställningen SeaRoom, kommer att finnas. Läs mer om utbildningen av Östersjöambassadörer.

Mer information: Sven Rudberg, Mobil: 0768009584

Basran

Baltic Sea Rotary Action Network (BASRAN) håller flera intressanta webinarer och alla intresserade rotarianer med gäster är välkomna. Nästa äger rum den 11e November Baltic Sea Water Talks 2022 tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan. Flera rotarianer har även deltagit i Utö-initiativet, en satsning som fortsätter.

För mer information kontakta: Gun-Marie Östedt-Axelsson, Stockholm-Skanstull Rotaryklubb, Distriktsguvernör 2019-2020, Member of the BASRAN Board, Rotary Distrikt 2370, www.rotary2370.se ,+46 70-284 28 16,
gog.axelsson@telia.com

Dei

År 2021 antog Rotary International ett Committment Statement för Diversity, Equity and Inclusion (DEI) för att tydliggöra vikten av att Rotary ska spegla och omfamna hela den variation av människor som finns i det samhälle Rotary försöker bidra till. Diversity, Equity and Inclusion (DEI) är ett väl använt begrepp inom den engelsktalande världen. På svenska Mångfald, Rättvisa, Inkludering, men i Sverige använder vi ibland egna begrepp: jämlikhet/mångfald/lika värde, eller mångfald/inkludering, etcetera.

Rotarys internationella president 2022/23 Jennifer Jones är den första kvinnan på posten sedan Rotary grundades för över 100 år sedan och Jennifer har gjort bland annat DEI till en av sina huvudfrågor: Rotary ska omfamna och bejaka att människor är olika, att förutsättningar ska skapas för att alla ska kunna delta, att alla får delta och behålla sina olikheter.

Ett kort material från Distrikt 2350 finns att ladda ner här och några användbara länkar listats nedan, en del kräver inloggning till MyRotary/Learningcenter:

När vi Rotarianer möter varandra och samhället som Rotary verkar inom ska vi föregå med gott exempel, även avseende Mångfald, Rättvisa, Inkludering. I mötet med befintliga och nya medlemmar, i mötet med föredragshållare, i mötet med intressenter. Rotary kan skapa värde för alla och alla ska med!

Distrikten och klubbarna i Sverige arbetar med DEI på olika sätt. Inom D2350 finns en distriktsamordnare för DEI-frågor: Ewa-Maj Rasmusson Säter.

En av ”rotarianerna för hållbar utveckling” heter Marie Carlsson och brinner för Östersjön och delade ut bra material vid d2350 distriktkonferens 2022. Här finns hennes presentationsmaterial!

Projektkat

Distrikt 2350 har tagit fram en Projektkatalog som gör det enkelt för klubbarna att komma igång med nya spännande projekt. Kanske din klubb vill engagera sig i Rena Mälaren? Eller konstverket 17000? Språkcafé?

5691b38d 8167 4adc 9669 E9679a00a37f

Sedan år 2000 har ShelterBox agerat i mer än 270 naturkatastrofer och konflikter, i mer än 95 länder. Detta har resulterat i avgörande hjälp till mer än 1.1 miljoner människor. Rotary International har ett samarbete med Shelterbox och lokala rotarianer har hjälpt till vid många tillfällen, både praktiskt och ekonomiskt.

Orust Rotaryklubb har skänkt 105 000 kronor under 3 år !