Bilder från Hållbarhetsseminarium 8 mars 2023

Round Transpar

Mars månad var temat i distrikt 2350 Hållbarhet och på internationella kvinnodagen 8e mars 2203 samlades ca 20 Rotarianer kring seminariet Bidrar Rotary till hållbar utveckling? Här presenteras materialet:

Mvh Kommittén för hållbarhet och miljö D2350:
Marie Carlsson, Jan Peter Bergkvist, Åsa Douhan, Jan Åke Persson, Staffan Söderberg.