Baltic Sea Regional Action Network

Pexels John Biondo 6823967

Eller lite kortare… ”BASRAN” är ett frivilligt Rotary-nätverk mellan 9 länder med visionen att nå alla 2000 Rotaryklubbar runt Östersjön och engagera de 70 000 medlemmarna för att skydda Östersjön. Ett av dess ”Action Committees” koordineras nu av Eva Nisser, Nacka Rotary Klubb, Sverige, D2370, nisser@veraciter.se , och fokuserar på konsekvenser av kommersiellt fiske. Kontakta Eva om du är intresserad!