Östersjöambassadör, allt för sjön!

Droppe

Rotary distrikt 2370 samarbetar på mässan Allt för sjön med Briggen Tre Kronor/Expedition Rädda Östersjö (ERÖ), som fått förtroendet att samordna årets satsning på ”Miljö och Hållbarhet” på mässan.

Rotarymedlemmen Ami Flood är projektledare för detta arbete. Rotary deltar med en egen monter på 2 x 6 kvm i det område på 200 kvm, som anslagits för satsningen. 15 av distriktets klubbar kommer att bemanna Rotarymontern under en dag vardera. Samtidigt vill Briggen/ERÖ ha stöd av  Östersjöambassadörer från Rotary, där också den mobila utställningen SeaRoom, kommer att finnas. Läs mer om utbildningen av Östersjöambassadörer.

Mer information: Sven Rudberg, Mobil: 0768009584