DEI – för att spegla hela samhället

Dei

År 2021 antog Rotary International ett Committment Statement för Diversity, Equity and Inclusion (DEI) för att tydliggöra vikten av att Rotary ska spegla och omfamna hela den variation av människor som finns i det samhälle Rotary försöker bidra till. Diversity, Equity and Inclusion (DEI) är ett väl använt begrepp inom den engelsktalande världen. På svenska Mångfald, Rättvisa, Inkludering, men i Sverige använder vi ibland egna begrepp: jämlikhet/mångfald/lika värde, eller mångfald/inkludering, etcetera.

Rotarys internationella president 2022/23 Jennifer Jones är den första kvinnan på posten sedan Rotary grundades för över 100 år sedan och Jennifer har gjort bland annat DEI till en av sina huvudfrågor: Rotary ska omfamna och bejaka att människor är olika, att förutsättningar ska skapas för att alla ska kunna delta, att alla får delta och behålla sina olikheter.

Ett kort material från Distrikt 2350 finns att ladda ner här och några användbara länkar listats nedan, en del kräver inloggning till MyRotary/Learningcenter:

När vi Rotarianer möter varandra och samhället som Rotary verkar inom ska vi föregå med gott exempel, även avseende Mångfald, Rättvisa, Inkludering. I mötet med befintliga och nya medlemmar, i mötet med föredragshållare, i mötet med intressenter. Rotary kan skapa värde för alla och alla ska med!

Distrikten och klubbarna i Sverige arbetar med DEI på olika sätt. Inom D2350 finns en distriktsamordnare för DEI-frågor: Ewa-Maj Rasmusson Säter.