Solvatten i Djurgården

solvatten

Rotaryklubb Djurgården har skänkt pengar till stiftelsen Solvatten och bidrar på så sätt indirekt till de flesta av de 7 fokusområden som Rotary International fokuserar sina Global Grants på. Det är de fristående intressent-nätverken Rotary ESRAG och WASH-RAG som driver kampanjen.