Pris till UF-företag AMIE

17 Mal

Stockholm Strand Rotaryklubb har gett årets hållbarhetspris till UF-företaget AMIE. Som ett av fem finalist-företag från skolan Östra Real vann AMIE med motiveringen att de bäst anammat FNs globala mål för hållbar utveckling i sitt affärstänkande. Grattis!