17000: konst belyser ohållbarhet?

17000

Spännande saker händer när engagerade människor träffas!
Flera rotarianer, framförallt Monika Keiller och Bobby Weijmar, har tagit initiativ kring det konstverk ”17000” som belyser vikten av att se individen i gruppen. När en grupp på 17000 personer ska utvisas handlar det om 17000 individer och konstverket ger tankeställare om vad som är hållbart och ohållbart:

Ser vi individen? Vad är medmänsklighet? Hur tillämpar vi de mänskliga rättigheterna? Kan konst inspirera till det goda samtalet och till att vi når FNs globala mål för hållbar utveckling?

Lär mer på föreningen 17000 på deras hemsida!