UF och hållbarhet

Uf

Många duktiga och erfarna Rotarianer bidrar med värdefulla insatser för att katalysera unga som vill förstå företagande. En viktig insats för ett framtida mer hållbart samhälle: entreprenörskap och företagande.

Den mångåriga och ambitiösa föreningen Ung Företagsamhet samordnar och hjälper. Vilka råd kring hållbarhet ger föreningen Ung Företagsamhet till de (förhoppningsvis) blivande företagarna? De säger bland annat:

”UF-företagande handlar om att driva ett ekonomiskt hållbart företag.”

Ej uttalat miljömässigt/social/ekonomiskt hållbart?
Det kanske är därför t ex klimatfrågan inte nämns bland deras konkreta råd kring hur UF-företag ska bedrivas:

  • ej skänka vinst till välgörenhet utan att först kontaktat välgörenhetsorganisationen för att få använda deras namn.
  • ej missa att alla transaktioner
  • ej strida mot svensk lagstiftning
  • ej vara skadliga
  • ej tillverka, sälja eller uppmuntra droger, alkohol, berusningsmedel, tobak, spel och dobbel, valuta eller aktiehandel, vapen och tillbehör till vapen eller virtuella utsmyckningar dataspel (sk. Skins), kosmetika/hygien, redskap för kampsporter, material som kan tolkas som pornografi, samt import av plagierade erkända märken och dylikt.   
  • ej ha affärsidéer som strider mot de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention.
  • ej sammankopplas med angrepp mot person eller folkgrupp på grund av religion, etnisk tillhörighet, geografisk härkomst, kön eller sexuell läggning. 

Gärna Rotary och UF! Men helst att ”UF-företagande handlar om att driva ett miljömässigt, social, och ekonomiskt företag”.