Djursholm antar policy

Under 2020 har Djursholm Rotaryklubb sett över sina stadgar och mer än 10 styrdokument. Stort och viktigt arbete i alla föreningar. Resultatet är bland annat att en Hållbarhetspolicy antagits inspirerad av den mall som finns på rhu.nu. Härligt med klubbar som banar väg!
För mer information, kontakta klubben.